Werkveld

Bij Bureau Boosten kunt u terecht voor maatwerk trajecten op het gebied van:

• psychologisch onderzoek en assessment,

• coaching en psychologische interventie,

• trainingen,

• HRM consultancy, waaronder werving en selectie

In de flexibele switch tussen de rol van arbeidspsycholoog, coach, trainer, selecteur en adviseur/uitvoerder vind ik mijn betrokkenheid en kunt u als opdrachtgever én als klant rekenen op diversiteit in de dienstverlening. Diversiteit die zich in verschillende combinaties van diensten tot maatwerk laat samenvoegen.

Psychologisch onderzoek en assessment

Bureau Boosten is gespecialiseeerd in psychologisch onderzoek bij vragen in het kader van selectie, competentiemeting, loopbaanheroriëntatie, reïntegratie, stagnatie, psychische belastbaarheid, school en beroepskeuze.

Jarenlange ervaring in het uitvoeren van psychologisch onderzoek staat garant voor een verantwoorde analyse en een gedegen onderbouwd advies. Het rapport is een duidelijke neerslag van de onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang geïnterpreteerd en gerelateerd aan de onderzoeksvraag.

Een psychologisch onderzoek is bij ons een maatwerktraject waarin de vraag van de opdrachtgever leidend is voor de samenstelling van het testprogramma en de keuze voor de rapportagevorm. Kennisnemen van de functie-eisen en kenmerken evenals de organisatiecultuur zijn voor ons essentiële voorwaarden om dit maatwerk te kunnen leveren. Wij laten ons graag door u hierover informeren zowel in een onderhoud als middels een rondleiding in uw bedrijf of organisatie.

Coaching en psychologische interventie

Resultaatgerichte interventie en aanpak van arbeidsgerelateerde vragen, problematisch en complex van aard, is een van de specialiteiten van Bureau Boosten.

Psychische problemen op het werk, persoonsgebonden en vaak uitgelokt door de arbeidssituatie kunnen intensievere begeleiding vragen dan u vanuit de organisatie kunt bieden. Als deze problemen oorzaak zijn voor (gedeeltelijk) disfunctioneren of aanleiding zijn voor ziekteverzuim is interventie door een externe deskundige aangewezen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:
• Overbelasting in werk en privé aanleiding voor burnoutklachten;
• Verlegenheid en faalangst in de communicatie en interactie met externe relaties;
• Stressklachten bij het effectief presteren onder tijdsdruk;
• Subassertiviteit in het leidinggeven aan lastige medewerkers;
• Een te kwetsbare profilering in een commerciële setting;
• Moeite met time management en plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden;

Wij hebben uitgebreide expertise op het gebied van psychologische interventie ter verheldering van het inzicht in de persoonlijke thematiek, ter verbetering van het functioneren en ter bespoediging van herstel en werkhervatting. Bij gecombineerde problematiek van fysieke en psychische klachten stemmen we de interventie af met de bedrijfsarts en andere behandelaars zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Op reis gaan in je eigen verhaal geeft een nieuwe kijk op waar je vandaan komt en naar toe wilt.

Instrumenten bij interventie zijn inzichtgevende gesprekken ondersteund met opdrachten en literatuur. Onze specialisatie is het toepassen van de methode van het zelfonderzoek, ook wel de ZKM genoemd (zie voor meer informatie over deze methode: www.ncz.nl) of ga naar contact en vraag de folder aan.

De ZKM is een krachtig instrument in de zelfreflectie en de procesbevordering en is als start van een coachings- traject uitermate doeltreffend. Het is een diepgaande ontdekkingreis naar waar het werkelijk om gaat in uw leven en werk, wat u motiveert én wat u belemmert om te bereiken waar u naar streeft, om keuzes te maken, om te zijn wie u bent. Kortom u verkrijgt een persoonlijk ontwikkel- plan dat u zélf formuleert en regisseert! Met als merkbaar effect voor uw werkgever de vergroting van uw zelfsturend vermogen en van het nemen van verantwoordelijkheid.

Trainingen

Versterking van gedragsvaardigheden of verdieping van kennis en deskundigheid, beide zijn onderwerp van onze trainingen.

Ook voor onze trainingen geldt dat maatwerk het uitgangspunt is.

De thema’s zijn arbeidsgerelateerd en variëren van effectieve gespreks-voering en verslaglegging, non verbale communicatie of solliciteren, tot versterking van persoonlijke effectiviteit door middel van faalangstreductie. Trainingen die onlangs door ons ontwikkeld en uitgevoerd zijn gaan over de systematiek en rapportage van functionerings en beoordelingsgesprekken en het oefenen van noodzakelijke vaardigheden in het ontwikkelen en beoordelen van medewerkers. Leidinggevende in de ICT en in de automotive, evenals uitvoerders in de bouw hebben met succes deze training gevolgd.

HRM consultancy, waaronder werving en selectie

Geen eigen personeelsconsulent, wel behoefte aan personeelswerk?
Organisaties in het midden en klein bedrijf of in de zakelijke dienstverlening die veel taken op het gebied van personeelszaken in eigen beheer uitvoeren, maar van tijd tot tijd behoefte hebben aan flexibel inzetbare ondersteuning of aan specifieke know how, doen regelmatig beroep op onze expertise op HRM gebied.

Topics in deze dienstverlening zijn bijvoorbeeld:
Beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van: werving en selectie, verzuimpreventie en casemanagement, opleiding en ontwikkeling, competentiemanagement.

Teamcoaching bij samenwerking, conflict, reïntegratie en reorganisatie