Netwerk

Netwerk
Werken is veranderen en veranderen is werken. De bewuste keuze voor een een-’mans’ praktijk kan alleen maar verfrissend zijn én blijven als ik zelf niet in de luwte van valleien blijf verpozen of op de top van een berg blijf staan kijken, maar voortdurend nieuwe perspectieven creëer. Een netwerk waarin halen en brengen de meerwaarde geeft is een goed platform daar voor. Gelijke tred houden met de snelheid van veranderen binnen de werkomgevingen waarvoor ik werk, en binnen het eigen vakgebied waarvan ik deel uit maak, kan voor mij alleen als er voldoende perspectief lijnen uitstaan naar een diversiteit aan opdrachtgevers, vakgenoten en testontwikkelaars.

Werken in opdracht van collega bureaus die bij pieken in hun opdrachtenportefeuille beroep doen op flexibele capaciteit is een van die lijntjes. Zo heb ik onder andere deel uitgemaakt van het externe netwerk van psychologen dat voor opdrachtgevers van LTP en i-test in Eindhoven, Janssen & Partners evenals Schouten en Nelissen in Zaltbommel, interventies en coaching trajecten uitvoert. Andere netwerk lijntjes zijn onder meer intervisies met vakgenoten.

Het lidmaatschap van de Vereniging voor ZKM-beoefenaren (VvZB) en het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) zijn eveneens een platform voor netwerkcontacten.

Opdrachtgevers/verwijzers
Opdrachtgevers cq. verwijzers in mijn netwerk zijn bedrijfsartsen, HR adviseurs, verzuimmanagers, werkgevers, leidinggevenden. Maar ook organisaties en bureaus die bemiddelen tussen de hulpvrager en de hulpaanbieder zoals:

Samenwerken
Daarnaast werk ik samen met collega’s en andere professionals om nog beter op de klantvraag in te  kunnen spelen, bijvoorbeeld een

  • Vitaliteitscoach voor gewichtsbeheersing en gezonde leefstijl
  • Communicatie specialist en trainingsacteur om te oefenen met gespreksvaardigheden
  • Lichaamsgericht werkend psycholoog voor een behandeling vanuit een bredere benadering dan alleen cognitief
  • Een gz psycholoog voor EMDR behandeling of een dyslexie onderzoek
  • Ximension voor expertise op het gebied van kenmerkend gedrag van de extra intelligente medewerker