Visie

Het logo van Bureau Boosten is een weerspiegeling van de eerste letters van Bureau en Boosten die samen de vorm van een rotonde krijgen. Een rotonde is symbolisch voor het in kringetjes rond blijven draaien; een kenmerk van stagnatie. Een rotonde is ook een draaipunt met afritten vanwaar je een (nieuwe) richting kunt kiezen om eigen Mobiliteit in Arbeid aan te sturen.

Voor het kiezen van een afrit heb je als cliënt een hernieuwd verhaal over jezelf en je toekomst nodig. Als werkgever/opdrachtgever een vernieuwd verhaal over de wegen richting ontwikkeling en groei, cq. de probleem oplossing. In onderlinge samenspraak geven we dat verhaal vorm, inhoud en richting.

Het resultaat moet zijn dat ieder zijn of haar rotonde op en af kan rijden in lijn met de weg naar de individuele of gezamenlijke bestemming.

Werkwijze in de opdrachtgeversrelatie

Aandacht, tijd en ruimte voor kennismaking met u en de organisatie. Evenzo voor het  doorspreken van de vraag:

 • In samenspraak de vertaalslag maken van vraag naar opdracht.
 • Communicatie over voortgang en proces als het een individuele begeleiding betreft.
 • Zie ook de tekst onder Bureau in het menu.

Werkwijze in de cliënt relatie

 • Aandacht, tijd en ruimte voor jouw als persoon en voor jouw thematiek telt (geen wachtkamer, je bent welkom).
 • Toewerken naar een vertrouwensband en een klimaat van veiligheid waarin het mogelijk wordt om:
  • Vanuit een open onderzoekende instelling te komen tot bewustwording en inzichtverdieping.
  • In de ontstaansgeschiedenis van je klachten/thematiek de aangrijpingspunten te vinden voor het bereiken van je doelen.
  • Volgens de voor jou meest passende methode en techniek begeleid te worden.

Passie en stijl van werken

Wat mij gaande houdt in mijn werk is tijdelijk een steun bieden aan organisaties en medewerkers met hulpvragen. Toewerken naar verheldering van de vraagstelling, het zelfinzicht, herstel van de vitaliteit en versterking van het zelfsturend vermogen.

Energiegevers in werk zijn voor mij:

Mijn werk zelf, tevreden opdrachtgevers en cliënten, kunnen werken vanuit authenticiteit, inspiratie opdoen in professionele scholing en intercollegiale uitwisseling, self-efficacy en humor.

Praktisch

Bij een eerste aanmelding is een voor de cliënt kosteloos kennismakingsgesprek van een halfuur mogelijk. Naast de afspraken op het praktijkadres in Nijmegen kunnen er ook afspraken op locatie(binnen of buiten de organisatie) gemaakt worden.

U kunt een afspraak telefonisch (06 22219776) aanvragen of via het contactformulier.