Werkveld

Mijn werkveld is sinds 2010 in de voormalige Krayenhoffkazerne op het Limosterrein (Luchtmacht Instructie en Militaire Opleiding School). Waar het voorheen druk geweest moet zijn met militair vertoon is er nu een dynamiek van woon-werk ateliers waarin een diversiteit aan kleine bedrijfjes en ZPP’ers aan de slag zijn. Deze entourage is een geschikte plek om ‘op verhaal te komen’.

Inhoudelijk bestrijkt mijn werkveld meerdere vormen van dienstverlening. Voor al mijn dienstverlening geldt dat ik ervaring heb in de breedte van de beroepssectoren en functies op alle niveaus.

Behandeling

Psychische problemen op het werk  zijn vaak persoonsgebonden en uitgelokt door de cumulatie van stressoren in de arbeidssituatie en/of thuissituatie. Deze problemen kunnen intensievere begeleiding vragen dan u vanuit de organisatie kunt bieden. Als deze problemen oorzaak zijn voor (gedeeltelijk) disfunctioneren, werkeloosheid of aanleiding zijn voor ziekteverzuim is interventie door een externe deskundige aangewezen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • Overbelasting in werk en privé-aanleiding voor burnout-klachten
 • Verlegenheid en faalangst in de communicatie en interactie met externe relaties
 • Stressklachten bij het effectief presteren onder tijdsdruk
 • Subassertiviteit in het leidinggeven aan lastige medewerkers
 • Een te kwetsbare profilering in een commerciële setting
 • Onvoldoende getrainde werknemers vaardigheden waardoor kwetsbaar in een prestatie gerichte context
 • Moeite met time-management, plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden

De behandeling hiervan is gericht op:

 • Psycho-educatie
 • Klacht en stressreductie
 • Herstel van de balans draagkracht versus draaglast
 • Bewustwording en inzichtverdieping in disfunctionele gedragspatronen en belemmerende defensiemechanismen
 • Steunende en structurerende interventies bij gewenste gedragsverandering
 • Versterken van coping-vaardigheden
 • Opstellen van verzuim-preventieplan
 • Verkennen van faciliterende condities met betrekking tot arbeidsinhoud, omstandigheden en verhoudingen ten behoeve van succesvol re-integreren
 • Begeleiden bij succesvol re-integreren

Coaching

Coaching van Bureau Boosten is gericht op:

 • Versterken van vaardigheden inzake persoonlijke effectiviteit (communiceren, beïnvloeden, leidinggeven, project coördinatie etcetera)
 • Loopbaan ontwikkeling of heroriëntatie
 • Studie en beroepskeuze
 • Her- en erkenning van extra intelligentie, jezelf leren begrijpen en adequaat functioneren
 • Omgaan met ADD of ADHD-thematiek

Psychologisch onderzoek

Jarenlange ervaring in het uitvoeren van psychologisch onderzoek staat garant voor een verantwoorde analyse en een gedegen onderbouwd advies. Het rapport is een duidelijke neerslag van de onderzoeksresultaten in onderlinge samenhang geïnterpreteerd en gerelateerd aan de onderzoeksvraag.

Een psychologisch onderzoek is bij ons een maatwerktraject waarin de vraag van de opdrachtgever leidend is voor de samenstelling van het testprogramma en de keuze voor de rapportagevorm. Kennisnemen van de functie-eisen en kenmerken evenals de organisatiecultuur zijn voor ons essentiële voorwaarden om dit maatwerk te kunnen leveren. Wij laten ons graag door u hierover informeren zowel in een onderhoud als middels een rondleiding in uw bedrijf of organisatie.

Bureau Boosten biedt psychologisch onderzoek bij vragen op het gebied van:

 • Selectie
 • Ontwikkelings potentieel en competentiemeting
 • Belastbaarheid (in cognitief, emotioneel, psychisch opzicht)
 • Diagnostiek met betrekking tot psychische problematiek, persoonsstoornissen, ADD of ADHD-thematiek
 • Intelligentiemeting

Advisering

Advisering door Bureau Boosten is gericht op:

 • Re-integratie (faciliterende condities voor medewerkers bv ten aanzien van vervangende taken, urenopbouw bij re-integratie)
 • Leidinggevenden bij het succesvol begeleiden van ziekteverzuim en re-integratie, wat zijn de do’s en de dont’s
 • Mogelijkheden voor passende arbeid

Groepstrainingen

Bureau Boosten biedt in company groepstrainingen op arbeids relevante thema’s zoals:

 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgespreken
 • Succesvol begeleiden van verzuimende en reïntegrerende medewerkers
 • Effectief communiceren
 • Inzicht in stress
 • Assertiviteit
 • Duurzame inzetbaarheid

Doelgroepen zijn medewerkers of leidinggevenden

Specialisatie

 • Individueel Intelligentie onderzoek voor volwassenen bij vermoeden van extra intelligentie
 • De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM). Als Geregistreerd ZKM- Consultant bied ik deze wetenschappelijk onderbouwde vorm van zelfonderzoek waarmee in de loop der jaren meer dan 100 cliënten zichzelf en de weg naar zelfsturing hervonden hebben.

De ZKM is een krachtig instrument in de zelfreflectie en de procesbevordering. Deze methode is als start van een begeleidingstraject uitermate doeltreffend. Het is een diepgaande ontdekkingreis naar waar het werkelijk om gaat in uw leven en werk, wat u motiveert én wat u belemmert om te bereiken waar u naar streeft, om keuzes te maken, om te zijn wie u bent. Kortom, u krijgt een persoonlijk ontwikkelplan dat u zélf formuleert en regisseert met als merkbaar effect voor uw werkgever de vergroting van uw zelfsturend vermogen en het nemen van verantwoordelijkheid.