Bureau

Bureau Boosten is de praktijk van Karien Boosten voor arbeidspsychologische hulpverlening aan particulieren of personen die vanuit hun rol als medewerker, werkgever, leidinggevende, (HR) manager of bedrijfsarts (hulp-) vragen hebben met betrekking tot:

 • Probleemanalyse en advies
 • Verzuim om psychische redenen
 • Succesvol re-integreren
 • Effectief functioneren
 • Professionele ontwikkeling
 • Persoonlijke groei
 • Studie of beroepskeuze
 • Herkenning van extra intelligentie

Mijn hulpverlening bestaat uit interventies gericht op procesbevordering middels: behandeling, coaching, psychologisch onderzoek, groepstraining en advisering (zie verder bij Werkveld). Bureau Boosten is zowel voor bedrijven en organisaties als voor cliënten de juiste partner bij diverse vraagstukken.

Complexe problematiek die zich niet (meer) intern laat oplossen, waarbij externe expertise nodig is om beweging op gang te brengen.

Voorbeelden

 • Zieke medewerkers bij wie cumulatie van stressoren in werk en privé en persoonlijkheid aanwezig zijn.
 • Waardoor noodzaak tot: behandeling voor klacht en stressreductie, herstel draagkracht en vermindering draaglast, stimuleren re-integratie en maken terugvalpreventieplan.
 • Waardoor behoefte aan afstemming met in- en externe partijen in de verzuim-begeleiding (casemanager, bedrijfsarts, leidinggevende, HR adviseur).

Gewenste beweging en ontwikkeling door leren, groeien, kiezen, besluiten, durven doen.

Voorbeelden

 • Heeft deze medewerker de potentie om zich te ontwikkelen tot het gewenste competentie niveau in de eigen functie of andere functie?
 • Welke scholing is aangewezen om het geambieerde doel (b.v.  leidinggeven) te bereiken?
 • Huidige takenpakket is niet meer passend, voldoening gevend. Welke alternatieven zijn er?
 • Ik weet welke keuzes in werk en leven ik wil maken, maar durf niet. Wat kan ik doen om de barrières te slechten?
 • Ik wil mijn assertieve vaardigheden versterken.
 • Ik merk dat ik anders denk en werk dan mijn collega’s. Is er sprake van extra intelligentie?

U  kiest voor Bureau Boosten als U belang hecht aan:

 • Senioriteit en jarenlang opgebouwde ervaringsdeskundigheid in de breedte van de arbeidsmarkt en de diepte van persoonsgebonden ontwikkel wensen cq problematiek.
 • Korte wachttijden en korte lijnen voor overleg en samenwerking.
 • Grondige probleemanalyse, heldere doelbepaling en plan van aanpak op basis van maatwerk.
 • Doorlooptijd van begeleiding afgepast op aard en ernst van de thematiek.
 • Goed leesbare schriftelijke rapportage na intake en bij outtake.
 • Gelijkwaardigheid in de hulpverleners relatie waardoor U zelf als cliënt actief mede verantwoordelijkheid wilt nemen voor de eigen procesbevordering.

Historie

Karien BoostenBureau Boosten is in 1997 in Oss gestart door Karien Boosten. Ik heb tot 2008 full time in mijn praktijk gewerkt. Tussen 2008 en 2015 werkte ik als ‘hybride ZZPer’, deels op contract bij werkgevers (Centra voor Werk & Psyche en een GGZ instelling) deels zelfstandig. De praktijk is sinds 2010 gevestigd in de voormalige kazerne op het Limosterrein aan de Molenveldlaan 60 in Nijmegen.